TASECO VINH DỰ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG...

Sáng ngày 03/10/2020, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã trang...

Xem thêm

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: