Lĩnh vực kinh doanh

Các ngành nghề kinh doanh của TASECO Group bao gồm:

- Dịch vụ phi hàng không

- Kinh doanh bất động sản

- Kinh doanh dịch vụ bất động sản

- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng - khách sạn

- Đầu tư tài chính

- Quảng cáo thương mại

- Kinh doanh hàng mỹ nghệ, bách hoá, lưu niệm

- Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông

- Đại lý thu đổi ngoại tệ

- Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách bằng ô tô

- Dịch vụ lữ hành nội địa

- Các dịch vụ khác

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: