Công ty liên kết
 • CTCP Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà nẵng

  - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC NHÀ GA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG - Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: DANANG INTERNATIONAL TERMINAL INVESTMENT AND OPERATION JOINT STOCK COMPANY - Tên doanh...

  Xem thêm
 • CTTNHH hàng miễn thuế Jalux Taseco

  - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH HÀNG MIỄN THUẾ JALUX TASECO - Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: JALUX TASECO DUTY FREE COMPANY LIMITED - Tên doanh nghiệp viết tắt: JALUX TASECO DUTYFREE CO., LTD - Mã số...

  Xem thêm
 • CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

  - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 - Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO4 - Tên doanh nghiệp viết tắt: ICON4 - Mã số doanh...

  Xem thêm
    1  

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: