TASECO VINH DỰ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

Sáng ngày 03/10/2020, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã trang trọng tổ chức Đại hội Thi đua...

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: