ICON4: TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 640 TỶ, CÔNG BỐ TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC MỚI

Ngày 9/4 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (ICON4, mã UPCoM: CC4) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022...

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: