BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TẬP ĐOÀN TASECO ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CÔNG TY LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày 19/05/2023, Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028.

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: