CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THĂNG LONG

TASECO AIRS TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH QUẢN TRỊ VỚI VIỆC BẦU BỔ SUNG THÊM 02 THÀNH VIÊN HĐQT

Quỹ STIC của Hàn Quốc chính thức có thành viên tham gia HĐQT sau khi hoàn tất “thương vụ” mua 4,5 triệu cổ phiếu AST, tương ứng 10% vốn điều lệ từ Taseco...

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: