TASECO ĐÓN NHẬN BẰNG KHEN TẬP THỂ TIÊU BIỂU NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Ngày 9.9, tại Hà Nội, Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động ngành Công Thương giai đoạn...

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: