Tổng quan | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THĂNG LONG
 • Thông điệp của chủ tịch HĐQT

  Mới đây, chúng ta kỷ niệm một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường 12 năm phát triển của TASECO. Từ một doanh nghiệp nhỏ khi thành lập, Công ty đã phát triển nhanh chóng,...

  Xem thêm
 • Giới thiệu Công ty

  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THĂNG LONG

  Xem thêm
 • Quá trình hình thành và phát triển

  Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long (TASECO) được thành lập ngày 24/02/2005 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103005285, thay đổi kinh doanh lần thứ 22 ngày 27 tháng 02 năm 2017 với vốn...

  Xem thêm
 • Lĩnh vực kinh doanh

  Các ngành nghề kinh doanh của TASECO bao gồm: - Dịch vụ hàng không - Kinh doanh bất động sản - Kinh doanh dịch vụ nhà hàng - khách sạn - Đầu tư tài chính - Quảng cáo thương mại - Kinh doanh hàng...

  Xem thêm
    1  

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: