Quá trình hình thành và phát triển

 

> Năm 2005:

Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long (TASECO) được thành lập với vốn điều lệ 5 tỉ đồng, kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

> Năm 2007:

Mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ đến các Sân bay quốc tế lớn khác; tham gia vào thị trường bất động sản: đầu tư phát triển các dự án bất động sản.

> Năm 2009:

Thành lập Công ty CP Thương mại và Phát triển đô thị quốc tế (IUDT) – Đơn vị thành viên TASECO.

> Năm 2010:

Sở hữu 99% cổ phần và trở thành cổ đông chi phối Công ty CP Đầu tư bất động sản Phú Mỹ (PHUMY LAND).

> Năm 2014:

Tham gia đầu tư kinh doanh khách sạn, đưa khách sạn A La Carte Đà Nẵng vào hoạt động.

> Năm 2015:

* Phát triển thành tập đoàn, hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con.

* Hợp tác với đối tác Jalux Nhật Bản thành lập và triển khai hoạt động Công ty liên doanh hàng miễn thuế JALUX Việt Nam (JDV).

> Năm 2016:

* Thành lập công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản quốc tế (IMCS).

* Tham gia góp vốn thành lập và quản lý điều hành Công ty CP Giao nhận Hàng không Việt Nam (AAL).

> Năm 2017:

Tiếp tục tái cấu trúc mô hình tổ chức hoạt động của công ty thêm một bước, theo đó các công ty kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ và bất động sản hợp thành hai nhóm riêng trực thuộc TASECO. Công ty mẹ trong lĩnh vực dịch vụ là Công ty CP Dịch vụ Hàng không TASECO (TASECO AIRS) và Công ty mẹ trong lĩnh vực bất động sản là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO (TASECO Land). TASECO mẹ trở thành công ty tập đoàn có các công ty con cấp 1 và các công ty con cấp 2 với số vốn điều lệ lên tới 630 tỷ đồng.

> Năm 2019: 

Công ty Taseco thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 28, tăng số vốn điều lệ lên 1.000 tỷ VNĐ (Một nghìn tỷ đồng)

> Năm 2020: 

Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn TASECO (TASECO GROUP)

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: