Giới thiệu Công ty

Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco (TASECO GROUP):

* Thành lập năm 2005

* Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 5.032 tỷ đồng, tổng số cán bộ nhân viên hơn 3.000 người;

* Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Dịch vụ phi hàng không tại các sân bay quốc tế, dịch vụ khách sạn; Đầu tư kinh doanh Bất động sản; Đầu tư tài chính;

* Địa bàn hoạt động kinh doanh: Các tỉnh, thành phố trong cả nước; Các sân bay quốc tế;

* Các đơn vị thành viên: 02 công ty con cấp một, 14 công ty con cấp hai và 05 công ty liên kết;

* Trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, phố Đỗ Nhuận, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội;

* Điện thoại: +84. 24 3767 5168

* Fax: +84. 24 3767 5169

* Website: www.taseco.vn

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: