HÀ TĨNH TIẾP NHẬN 3 XE CỨU THƯƠNG DO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TASECO TÀI TRỢ

Tại lễ tiếp nhận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị, các đơn vị sử dụng, bảo quản xe ô tô cứu thương đảm bảo...

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: