CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO (TASECO AIRS) VINH DỰ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ MỘT TRONG 500 DN TĂNG TRƯỞNG VÀ THỊNH VƯỢNG NĂM 2019

Chuyến đi tham quan, khảo sát năm ngày bốn đêm tại ba thành phố xinh đẹp Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu, Trung Quốc của đoàn cán bộ nhân viên (CBNV)...

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: