Giá trị cốt lõi

 

 

- Coi trọng chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng, đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.

- Giữ uy tín, bảo đảm niềm tin của khách hàng.

- Tôn trọng các cam kết với khách hàng, đối tác.

- Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực, hợp tác hiệu quả,  phát huy tối đa tính tập thể  với phương châm “Chung sức tạo thành công”.

- Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: