CTCP DV hàng hóa hàng không - ACSV

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: AIR CARGO SERVICES OF VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- Tên doanh nghiệp viết tắt: ACSV.,JSC

- Mã số doanh nghiệp: 0106825508

- Ngày thành lập: 16/04/2015

- Website: www.acsv.com.vn

- Điện thoại: 0243584-1616

- Email: business@acsv.com.vn

- Địa chỉ trụ sở chính: Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Ngành nghề kinh doanh chính:

+ Dịch vụ phục vụ hàng hóa

+ Dịch vụ xử lý tài liệu

+ Phục vụ chuyến bay Charter

+ Phục vụ chuyến bay thường xuyên

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: