ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 

Đầu tư tài chính là một trong các hoạt động quan trọng làm gia tăng hiệu quả sử dụng vốn của TASECO.

TASECO quy tụ một đội ngũ quản lý có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, quản lý các hoạt động kinh doanh có quy mô lớn, nhằm phát triển và khai thác các tiềm năng dài hạn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dịch vụ hàng không và khách sạn. Hoạt động đầu tư tài chính thời gian qua đã giúp TASECO tận dụng được nhiều cơ hội, hỗ trợ, bổ sung các mảng kinh doanh khác và tạo ra sự phát triển nhảy vọt của Công ty trong thời gian qua.

Hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính, TASECO luôn đề cao vai trò hợp tác, tương hỗ để nâng cao hiệu quả của Công ty mục tiêu và của chính TASECO.

Tin tức khác

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: