CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO4

- Tên doanh nghiệp viết tắt: ICON4

- Mã số doanh nghiệp: 0100105574

- Ngày thành lập: 09/02/2006

- Website: www.Icon4.com.vn

- Email: Icon4@Icon4.com.vn

- Điện thoại: 024.37668976

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Ngành nghề kinh doanh chính:

+ Kinh doanh bất động sản

+ Đầu tư tài chính

+ Sản xuất CN và VLXD

+ Tư vấn xây dựng

+ Thương mại và dịch vụ

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: