CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM 

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM PACKAGING CORPORATION

- Tên doanh nghiệp viết tắt: VPC VN., JSC 

- Mã số doanh nghiệp: 0100107349      Cấp lần đầu: 04/04/2005

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 31 phố Hàng Thùng, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 6451688             Fax: 6451699

- Email: packexport-vn@hn.vnn.vn                             

- Website: vpc.com.vn

- Ngành nghề kinh doanh:

+ In ấn

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: