CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ YÊN BÌNH

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Yên Bình

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:  Yen Binh Investment and Service joint stock Company

Tên doanh nghiệp viết tắt: Yen Binh Invest

Mã số doanh nghiệp: 5400523941    Cấp lần đầu: 22-03-2021


Địa chỉ trụ sở chính: Lô D28-NK1 khu dân cư Bắc, đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 

Điện thoại: 024. 3793. 2525            Fax: 

Email:                                              Website: 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Lai

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: