TASECO AIRS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 26/6/2020 tại Hà Nội, Công ty CP Dịch Vụ Hàng Không Taseco (Taseco Airs – Mã chứng khoán AST) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tham dự Đại hội có 61 cổ đông, chiếm 82,74% cổ đông Công ty, sở hữu 37.233.694 cổ phần tương đương có tỷ lệ biểu quyết.

Điểm nhấn ấn tượng năm 2019

 Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Taseco Airs

Taseco Airs đã khép lại năm 2019 với việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao phó: doanh thu hợp nhất đạt gần 1.141 tỷ đồngtăng 31,9% so với năm 2018; lợi nhuận trước thuế đạt 263,16 tỷ đồng, tăng 29,16% so với năm 2018, vượt 7,11% so với kế hoạch. Ngoài ra, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu hợp nhất đều tăng lên, lần lượt là hơn 664 tỷ đồng và 873,7 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 là 30%. Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2020 đạt hơn 89 tỷ đồng.

 


Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Để có được những kết quả ấn tượng trên, trong năm qua các đơn vị của Taseco Airs đã có nhiều cố gắng đổi mới, áp dụng công nghệ vào kinh doanh, quản trị, tham gia đấu thầu, mở thêm các điểm kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại các sân bay quốc tế lớn trên toàn quốc. Đặc biệt, Taseco Airs hoàn thành việc mua thêm phần vốn tại tại Công ty TNHH Hàng Miễn Thuế Jalux - Taseco để chiếm tỷ lệ chi phối và hợp nhất 10 tháng doanh thu vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2019.

Năm 2020 - Thích ứng để phát triển

Hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống đối mặt với khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng Taseco Airs luôn nỗ lực thực hiện tốt chế độ cho người lao động và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong mọi hoạt động. Cùng với sự hỗ trợ của Công ty mẹ (Taseco), Công ty đã tích cực tham gia các công tác thiện nguyện, hưởng ứng tích cực chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội và các địa phương trong công tác chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Ông Lê Anh Quốc trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Taseco Airs

Với dự kiến mở cửa trở lại các đường bay Quốc tế giữa Việt Nam với các quốc gia đã kiểm soát được dịch bệnh vào tháng 9/2020, Taseco Airs tập trung vào công tác quản trị, đào tạo đội ngũ nhân sự, nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn vệ sinh lao động, kiểm soát chất lượng nguyên liệu, hàng hóa, cơ cấu lại các nhóm mặt hàng kinh doanh… để đề ra chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu đạt 575 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 12,3 tỷ đồng. Công ty dự kiến không chia cổ tức cho năm tài chính 2020, quản lý dòng tiền hiệu quả.

Điểm sáng trong năm 2020 về kế hoạch phát triển điểm kinh doanh, Taseco Airs đã mở 1 phòng Vip Lounge tại Cảng HKQT Nội Bài và dự kiến sẽ tiếp tục mở thêm 01 phòng VIP Lounge tại Cảng HKQT Đà Nẵng.

Về kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động, Công ty nghiên cứu tận dụng nguồn tài chính Công ty để phát triển lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phi hàng không thông qua đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các tổ chức, doanh nghiệp khác cùng ngành.

Các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua các tờ trình, báo cáo trong Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình, báo cáo của HĐQT, Ban TGĐ và BKS với số phiếu đồng thuận cao, Đại hội đã nhất trí bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Kiều Trang thay thế Bà Đặng Kim Ngân.

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: