HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019.

Sáng 05.03.2019, Đảng ủy Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Theo Báo cáo năm 2018, Đảng ủy đã phối hợp với Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra như: Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đặc biệt là các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên, đổi mới công tác tuyên truyền, học tập các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các Nghị quyết của Đảng ủy Khối; công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh có nhiều chuyển biến về chất lượng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy luôn được chú trọng;…

Về công tác kiểm tra, giám sát Ủy ban kiểm tra các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, hướng dẫn mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát cơ bản đi vào nề nếp, phương pháp, nội dung kiểm tra, giám sát có sự thay đổi theo hướng chuyên nghiệp và trọng tâm…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận những biện pháp về công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho các Đảng viên, đánh giá hạn chế, nguyên nhân và đề ra các biện pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2019.

Đồng thời, Hội nghị đã thông báo kết quả đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2018; công bố các quyết định khen thưởng đối với các tổ chức đảng và đảng viên có thành tích trong năm 2018.

Đồng chí Trần Quang Huy – Bí thư Đảng bộ Cơ quan Công Đoàn Công Thương Việt Nam

chủ trì điều hành Hội nghị

Đảng bộ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Không Thăng Long đạt tiêu chuẩn  trong sạch vững mạnh

tiêu biểu năm 2018

Những đ/c được biểu dương, khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018

 

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: