CHỨNG CHỈ "THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI"

Taseco đạt được chứng chỉ “Thương hiệu Tiêu biểu Chất lượng vượt trội” do Tổ chức liên kết Thương mại toàn cầu GTA (Vương Quốc Anh) và Tổ chức Chứng nhận Quốc tế InterConformity (CHLB Đức – Châu Âu) đánh giá và ghi nhận.

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: