• Quản lý - khai thác và vận hành bất động sản

    QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN Taseco là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý các dự án sau đầu tư. Một trong những lĩnh vực hoạt động thế mạnh của chúng tôi trong những năm gần đây là Khai thác, quản lý và vận hành Bất động sản. Thông qua các đơn vị thành viên trực thuộc, trong đó có Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Taseco (TASECO Land), chúng tôi đang đẩy mạnh và mở...

      1  

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: