Tầm nhìn

 

Trở thành tập đoàn đầu tư, kinh doanh chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam hoạt động đa ngành, trong đó lấy kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại các sân bay quốc tế, dịch vụ khách sạn; Đầu tư kinh doanh bất động sản, hạ tầng nhà ga hàng không; và Đầu tư tài chính làm cốt lõi để tạo thế và lực phát triển bền vững.

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: