Các dịch vụ phụ trợ cho kinh doanh bất động sản

Taseco quy tụ một đội ngũ quản lý có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, quản lý các hoạt động kinh doanh có quy mô lớn, nhằm phát triển và khai thác các tiềm năng dài hạn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Hoạt động đầu tư tài chính nói chung và đầu tư vào các công ty bất động sản nói riêng trong thời gian qua đã giúp Taseco tận dụng được nhiều cơ hội và tạo ra sự phát triển nhảy vọt của Công ty. 

Các dịch vụ phụ trợ cho kinh doanh bất động sản

Tin tức khác

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: