CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THĂNG LONG

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THĂNG LONG LẦN THỨ 2, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 06/KH-ĐUCQ ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Đảng ủy Cơ quan Công Đoàn Công...

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: