Giới thiệu | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THĂNG LONG

Giới thiệu

Lĩnh vực kinh doanh

Các ngành nghề kinh doanh của TASECO bao gồm: - Dịch vụ hàng không - Kinh doanh bất động sản - Kinh doanh dịch vụ nhà...

Xem thêm

Lĩnh vực kinh doanh

Các ngành nghề kinh doanh của TASECO bao gồm: - Dịch vụ hàng không - Kinh doanh bất động sản - Kinh doanh dịch vụ nhà...

Tầm nhìn

Trở thành tập đoàn đầu tư, kinh doanh chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam hoạt động đa ngành, trong đó lấy kinh doanh dịch vụ...

Ban tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty có 03 Thành Viên

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: