Giới thiệu | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THĂNG LONG

Giới thiệu

Lĩnh vực kinh doanh

Các ngành nghề kinh doanh của TASECO bao gồm: - Dịch vụ hàng không - Kinh doanh bất động sản - Kinh doanh dịch vụ nhà...

Xem thêm

Lĩnh vực kinh doanh

Các ngành nghề kinh doanh của TASECO bao gồm: - Dịch vụ hàng không - Kinh doanh bất động sản - Kinh doanh dịch vụ nhà...

Tầm nhìn

Trở thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó lấy kinh doanh dịch vụ phi hàng không và...

Ban tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty có 07 thành viên:

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: