CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG CUỘC THI VẼ TRANH "ƯƠM MẦM HY VỌNG"

Danh sách Giải thưởng Cuộc thi vẽ tranh "Ươm Mầm Hy Vọng" năm 2021:

Khối Tiểu học:

Khối Trung học cơ sở:

Xin chúc mừng các tài năng nhí của Taseco! Chúc các con luôn chăm ngoan, học tập tốt và luôn là niềm tự hào nhất của bố mẹ!

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: