• bg-slider1
  • bg-slider2
  • bg-slider3
  • bg-slider1
  • bg-slider2
  • bg-slider3
Chào mừng Quý khách đến với
Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không Thăng Long
Triết lý kinh doanh

Tập trung nâng cao và phát triển nguồn nhân lực, coi nhân lực là tài sản và là động lực cho sự tồn tại và phát triển của Công ty, phát huy tối đa tính tập thể “Chung sức tạo thành công”.

Không ngừng đổi mới và sáng tạo, phấn đấu tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với giá hợp lý. Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng, cổ đông và xã hội.

Trở thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó lấy kinh doanh dịch vụ phi hàng không và đầu tư kinh doanh bất động sản làm cốt lõi để tạo thế và lực phát triển bền vững.

Tin Nổi bật

TASECO vinh dự được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng cờ Thi đua xuất sắc năm 2012

Trong thời gian qua, Công đoàn Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không Thăng Long đã phát huy vai trò của người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Công đoàn đã chủ động phối hợp với Ban Tổng giám đốc đề ra các biện pháp nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, phát động các phong trào thi đua trong cán bộ nhân viên nhằm tạo không khí hăng say, khuyến khích người lao động tích cực lao động sản xuất, gắn bó với Công ty và thúc đẩy sự phát triển chung của đơn vị. Tạo được niềm tin trong người lao động và được các cấp, các ngành đánh giá cao.
Xem chi tiết